ใบรับรอง

 • Quality management system certification
  การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
 • Occupational health and safety management system certification
  ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • Environmental Management System Certification
  การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  รายงานการตรวจสอบหอสายส่ง (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  รายงานการตรวจสอบเสาท่อเหล็ก (220kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  รายงานการตรวจสอบขายึดท่อเหล็ก (500kv)